Az német nyelv oktatásáról egy anyanyelvi német tanár szemszögéből


Nagy igazság, hogy egy új nyelvet igazán megtanulni, az adott nyelv országában jóval könnyebb. De mit is tehetünk abban az esetben, ha például a németet szeretnénk, de nem áll módunkba Németországba utazni? Egyre inkább azt javasolják számunkra, hogy német anyanyelvi tanártól kérjünk segítséget. Ezzel kapcsolatosan tettem fel a kérdésemet, egy lassan 20 éve Magyarországon élő Németországból származó nyelvtanár ismerősömet, hogy miként vélekedik ő erről a dologról? Szeret-e németül oktatni magyarokat, és adhat-e többet egy német anyanyelvi tanár?


Egészen meglepő válaszokat kaptam Davidtól. Először is azt hittem arról fog beszélni, hogy milyen hibákat, követünk el és, hogy a kiejtésünk milyen. Ezzel szemben meglepő volt a reakciója ennek az ötvenes éveiben járó, az évek alatt sok embert oktató német úriembernek. Hihetetlen dolgokat kezdett mesélni, elmerengő arccal. Tapasztalata szerint nekünk, magyaroknak az önbizalomhiányunk a legnagyobb gondunk.

Eddig bármilyen korosztály érkezett hozzá oktatásra, az első alkalommal, mindannyian félve mentek. Nehezen mertek megszólalni, a kérdésekre félve válaszoltak, ha kérte őket, hogy beszéljenek angolul, mindenkinek nehezére esett a beszélgetés, mindez véleménye szerint azért van, mert folyton a hibáktól tartanak.

Dávid sokkal inkább örült volna annak, ha inkább hall diákjaitól egy-egy rosszul összerakott mondatot, vagy mondatszerkesztési hibát, mint a nehezen kidadogott (nagyjából) tökéletes mondatot, amit nagy nehézségek árán húzott ki belőlük. Elsősorban neki mindig a hibától való félelmükben felhúzott gátat kellet lerombolnia, melynek következményeként diákjai féltek a némettől. Nem szabad folyton attól rettegni, hogy valamit elrontunk, kell az egészséges önbizalom ahhoz, hogy bármilyen tudást megszerezzünk.

Erre példaként a kisbabákat hozta fel, hisz míg a babák megtanulnak járni, rengetegszer elbotlanak. Nem szabad erőlködve tanulnunk a németet, bár ez a görcsös igyekezet jellemző a mindennapjainkra is. Igaz hogy így nem esünk el oly sokszor, de a járásunk görcsös és merev lesz.

Nem szabad, hogy az élet a másoknak való megfelelni akarásról szóljon! Segítenünk kell egymást, mind az oktatásban, mind pedig abban, hogy ez az elv érvényesüljön. A gyermekek tanulják, meg hogy támogatni, nem pedig kinevetni, kigúnyolni kell egymást, ha valaki valamit hibázik. Főként nem úgy, hogy azt a tanárral karöltve teszik.

Természetes, hogy az a gyermek, amelyik ezt tapasztalja, bizonytalan és szorongó felnőtté válik. Dávid folytatja a mesélést tovább: és miután tanítványait sikerül meggyőznie arról, hogy nyugodtan hibázzanak, mert ő bizony nem fogja őket rendre utasítani, vagy leteremteni, csak elmondja kedvesen, hogy mi az amit javítani kell, diákjai belelkesednek, szárnyra kapnak, és óriási fejlődésen mennek át rövid időn belül.

Elgondolkodtatóak szavai: hogy mennyivel jobb lenne, ha bíznánk magunkba és nem a saját magunk visszafogásába fordítanánk energiát. Mennyivel másabb volna, ha másokkal is és magunkkal is sokkal elfogadóbbak, megértőbbek lennénk.

Beszélgessünk, nyíljon ki a világ számunkra, használjuk erre a németet, vagy bármely más nyelvet! David ezt a látásmódot szeretné a diákjainak átadni. Mindemellett eltörpül az a tény, hogy egy német anyanyelvi tanár tud a legjobban segíteni abban, hogy a helyes kiejtést begyakorold…

Német nyelvoktatás anyanyelvi német tanárral

Partner:


Angol anyanyelvű nyelvtanár Budapest

angol anyanyelvű nyelvtanár